Seminář 16

Pracovní doba a další pracovní podmínky pedagogických pracovníků  - webinář

realizováno 14. 5. 2024 - 9 :00 - 12:00 hod.

Jak správně rozvrhovat pracovní dobu pedagogickým pracovníkům? Co vše zahrnuje přímá pedagogická činnost a co spadá pod práce související s přímou pedagogickou činností? Na jak dlouhou dobu je možné uzavírat pracovní poměr s pedagogickými pracovníky? Jakou úpravu obsahuje zákoník práce a jaké jsou odchylky v zákoně o pedagogických pracovnících?

Cena : 700,-Kč + DPH / osobu

lektor JUDr. Petr Podrazil, Ph.D. - odborný asistent a garant oboru pracovního práva na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty UPOL.

Přihláška - Seminář kombinace témat

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Aktuální semináře