Kalendář akcí

Semináře / webináře - realizovány v roce 2024.

Možno přihlásit se přes odkaz přihláška – www.vzdelavejmese.com  - https://vzdelavejmese.com/index.php/prihlaska

 

Jak udělat více zážitkové lekce AJ do MŠ i ZŠ ? – webinář

Realizováno : 16.7.2024 - 09:00 - 12:30 hod. – 4 x 45 min.

Cílová skupina – pedagogové MŠ , 1. a 2. tř. ZŠ

Možno realizovat v rámci OPJAK

Účastník získá: -představu o tom, jak kvalitně vést lekce (kroužek) angličtiny se zaměřením na děti od 3 do 6 let , metodické rady a náměty vedoucí k osvojování základů cizího jazyka, zásobník her, aktivit a námětů využitelných ve své pedagogické praxi

Vzdělávací cíl : Vzdělávací program nabídne účastníkům semináře metodické rady a náměty vedoucí k osvojování cizího jazyka u dětí ve věku od 3 do 6 let. Účastníci získají zásobník her, aktivit a námětů využitelných v pedagogické praxi.

Přehled témat výuky:

I. blok (90 MIN)

Představení se, úvodní představovací aktivity – (např.:Welcome songs – vlastní tvorba lektorky)

Aktivity vhodné při vytváření nové skupiny – (např.:I am and I LIKE/ DISLIKE…)

Aktivity vhodné pro pravidelné zahajování lekcí angličtiny – (např.: Hello songs – UKÁZKY různých verzí, počasí, vítání s plyšákem, nálada atd.)

„Energisers“ –(např. Peel banana) Práce s „FLASH CARDS“ – (secret hat)

II. blok (90 MIN)

Práce s plyšákem při výuce angličtiny - (např. imitace přirozeného dialogu)

Pohybové hry – (např.:Make a group of…) Klidové hry – (např.:Chinese whisper – různé alternativy dle věku a pokročilosti dětí) Sada pohybových písniček dle věku (např.: vlastní lektorky – Months, Days, Fish) Básničky pro děti - (např.:Number one, Fingers) Knížky : - pro pedagogy (např.:Classroom English, Simon Gill) - pro děti na výuku (např.:Where´s Spot?) Pomůcky univerzální pro každou lekci - (např.:hula hup)

Cena : 900,- Kč + DPH / osobu

Lektorka : Mgr. Hana Čagánková

Dosažené vzdělání: UPOL Olomouc, Učitelství pro 1. st. ZŠ + AJ pro 1. st. ZŠ , PDF UPOL FCE (úroveň B2) – mezinárodní certifikát z angličtiny, SZZ z AJ - Univerzityof Cambridge (úroveň C1)

Zaměstnání : soukromá lektorka AJ pro děti i dospělé

učitelka AJ a HV a Montessori v soukromé DS Čtyřlístek v Olomouci (AJORODINKA o.p.s.) , ředitelka a hlavní metodička Volné školy Olomouc

Možno přihlásit se přes web : www.vzdelavejmese.com

 

 

GRAFOMOTORICKÝ KURZ – webinář


Čj. akreditace:  MSMT-14498/2022-1-531 , kterého se můžete účastnit  15. a 17.7.2024 / 6x45 min dvě dopoledne 09:00 do 11:45hod. - platforma google meet

Možno realizovat v rámci OPJAK

Cílem webináře je seznámit účastníkem s obsahem grafomotorického kurzu a připravit je na reálné používání jednotlivých lekcí v práci s dětmi.

Lektor: Mgr. Jana Tylová – dlouholetý pedagog ve speciální škole, lektorka v oblasti speciální pedagogiky 

Cílová skupina: vedoucí pedagogičtí pracovníci, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé MŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času

Obsah webináře:

1) Grafomotorika u dětí se SVP – pojem grafomotorika, grafomotorický vývoj u dětí se SVP

2) GRAFOMOTORICKÝ KURZ – realizace jednotlivých lekcí -. 

3)Související info – nácvik pohybových stereotypů, rozvoj komunikačních dovedností v souladu s psaním, posílení zrakové a sluchové percepce, prostorová orientace, koncentrace pozornosti, možnosti reedukace, náměty do výuky pro elementaristy.

Výstupem bude záznam z webináře + prezentace lektorky. Počet účastníků je omezen.

Cena: 2100 , - Kč + DPH / osobu

Možno přihlásit se přes web : www.vzdelavejmese.com

 

 

Pracovní dohody a konsolidační balíček – webinář

Realizováno 31.7.2024 - 9:00-12:00hod.
Možno realizovat v rámci OPJAK

Obsah :

Od 1. 7. 2024 platí povinná registrace dohod o provedení práce. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr prodělaly v posledním roce radikální změny. Další je očekávají v souvislosti s přijetím konsolidačního balíčku, a to hned od 1. 7. 2024.

Na co se připravit a na co si dát pozor?

Jak na registraci dohod a co to je režim tzv. oznámené dohody?

Jsou dohody i po legislativních změnách stále finančně výhodné? Pokud ano, za jakých podmínek?

Probereme všechna praktická úskalí dohod a společně se podíváme, jak režim dohod v rámci fungování školských zařízení co nejefektivněji nastavit.

lektor JUDr. Petr Podrazil, Ph.D. - odborný asistent a garant oboru pracovního práva na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty UPOL.

Cena 900,-Kč + DPH / osobu

Možno přihlásit se přes web : www.vzdelavejmese.com

 

Logopedická prevence v mateřské škole – webinář

Termín: 5. 8. 2024 od 8:30 - 12:00 hod. (4x 45 min.)

Možno realizovat v rámci OPJAK

Základní pojmy v logopedii, jazykové roviny, opožděný vývoj řeči, průpravná cvičení logopedické prevence, dechová, artikulační, fonační cvičení – praktické náměty na logopedické hry, kdy upozornit rodiče, že by měli vyhledat logopeda, logopedický – pojmový slovník, sdílení zkušeností

Cílová skupina: učitelky mateřské školy, asistentky, všichni, koho problematika zajímá

Lektorka: Mgr. Jana Rudická - logoped, speciální pedagog, třídní učitelka pro žáky s PAS

Cena: 900,-Kč + DPH / osobu

Možno přihlásit se přes web : www.vzdelavejmese.com

 

Jak udělat více zážitkové lekce AJ do MŠ i ZŠ ? – webinář

 

Realizováno : 29.8.2024 - 8:30 - 13:45 hod. - 6 x 45 min.

Cílová skupina – pedagogové MŠ , 1. a 2. tř. ZŠ

Možno realizovat v rámci OPJAK

Vzdělávací cíl : Vzdělávací program nabídne účastníkům semináře praktické náměty, tipy a inspirace k zážitkovému osvojování anglického jazyka u dětí 3-10 let. Součástí bude i metodický základ konkretizovaný pro jednotlivé věkové skupiny a vše vychází z mnohaleté osobní praxe lektorky a jejího týmu. Účastníci získají sadu her, písniček, básniček i jazykolamů, kterou mohou okamžitě využít ve své výuce.

Možno přihlásit se přes web : www.vzdelavejmese.com

Přehled témat výuky :

I.BLOK (90 min)

Představení lektorky, představení účastníků hravou formou Ledolamky (ex. A little mouse)

Energisers (ex. Peel banana) Zahájení lekce – pomůcky, pravidelné aktivity (emoce, kalendář, tipy pro změnu jazyka) Jazykolamy - hlavně pro ZŠ (jak s nimi pracovat s dětmi 6-10 let)

II. BLOK (90 min)

Písničky s pohybem + metodika (rozdělení dle věku 3-10 let), nácvik, využití nahrávek (vlastní tvorba lektorky) Básničky s pohybem + metodika (vlastní tvorba autorky)

Zábavné hry do výuky Práce s flash cards (inovativní aktivity pro nová slovíčka i pro opakování, ex. Secret hat)

III. BLOK (90 min)

Metodická práce s plyšákem – hlavně pro MŠ (metodika, výhody) Pomůcky – KPZ pro úspěšnou výuku AJ

Knížky

  • Pro pedagogy (ex. Classroom English, Simon Gill)
  • Pro děti (rozděleno doporučení pro děti dle věku) (Where´s Spot?)

Sdílení záznamů z praxe lektorky v MŠ, ZŠ (online + živě) Q/A

 

Cena : 1600,- Kč + DPH / osobu

 

 

Lektorka : Mgr. Hana Čagánková

Dosažené vzdělání: UPOL Olomouc, Učitelství pro 1. st. ZŠ + AJ pro 1. st. ZŠ , PDF UPOL FCE (úroveň B2) – mezinárodní certifikát z angličtiny, SZZ z AJ - Univerzityof Cambridge (úroveň C1)

Zaměstnání : soukromá lektorka AJ pro děti i dospělé

učitelka AJ a HV a Montessori v soukromé DS Čtyřlístek v Olomouci (AJORODINKA o.p.s.) , ředitelka a hlavní metodička Volné školy Olomouc

Možno přihlásit se přes web : www.vzdelavejmese.com

 

Semináře ve Vaší organizaci

Jak na třídnické hodiny „Budování vztahů ve třídě“, lektorka PaedDr. Miluše Těthalová

Vztahy na pracovišti – dá se s nimi pracovat, dají se zlepšovat ?, lektorka PhDr. Eva Blažková

 

Další semináře a webináře s otevřeným termínem dle zájmu účastníků.

ÚVOD DO JÓGY pro pedagogy s lektorkou Martinou Wagner

Využití nových smyslových pomůcek a virtuální reality ve výuce s ohledem na žáky se SVP – (4x 45 min.) - č.j. akreditace: MSMT-21713/2022-1-741

 Semináře pro oblast SNOEZELEN– č.j. akreditace: MSMT-21713/2022-1-741

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové