Semináře a webináře s otevřeným termínem

Oblast, název semináře, webináře

Jméno lektora

Číslo akreditace

Cílová skupina

délka

Cena                     

Oblast školství

         

Kontrola České školní inspekce – seminář

Mgr. Bc. Eliška Wellech

MSMT-7572/2021-1_290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

4

400,-Kč + DPH

Kontrola České školní inspekce – webinář

Mgr. Bc. Eliška Wellech

MSMT-7572/2021-1_290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

4

400,-Kč + DPH

Základní dokumentace škol – seminář

Mgr. Bc. Eliška Wellech

MSMT-7572/2021-1_290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

400,-Kč + DPH

Základní dokumentace škol – webinář

Mgr. Bc. Eliška Wellech

MSMT-7572/2021-1_290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

400,-Kč + DPH

FKSP – seminář

Ing. Petra Schwarzová

MSMT-255/2022-1

ředitelé škol a školských zařízení

4

800,-Kč

+DPH

FKSP – webinář

Ing. Petra Schwarzová

MSMT-255/2022-1

ředitelé škol a školských zařízení

4

600,-Kč + DPH

Finanční řízení školy aktuálně – seminář

Ing. Petra Schwarzová

MSMT-255/2022-1

ředitelé škol a školských zařízení

4

800,-Kč

+ DPH

Finanční řízení školy aktuálně – webinář

Ing. Petra Schwarzová

MSMT-255/2022-1

ředitelé škol a školských zařízení

4

700,-Kč

+DPH

Rozpočet školy – seminář

Ing. Petra Schwarzová

MSMT-255/2022-1

ředitelé škol a školských zařízení

5

800,-Kč

+ DPH

Rozpočet školy – webinář

Ing. Petra Schwarzová

MSMT-255/2022-1

ředitelé škol a školských zařízení

5

900,-Kč

+DPH

Alternativní zdroje financování – seminář

Ing. Petra Schwarzová

MSMT-255/2022-1

ředitelé škol a školských zařízení

4

800,-Kč

+ DPH

Alternativní zdroje financování – webinář

Ing. Petra Schwarzová

MSMT-255/2022-1

ředitelé škol a školských zařízení

4

600,-Kč

+ DPH

Veřejné zakázky ve školství – seminář

Ing. Petra Schwarzová

MSMT-255/2022-1

ředitelé škol a školských zařízení

4

800,-Kč + DPH

Veřejné zakázky ve školství – webinář

Ing. Petra Schwarzová

MSMT-255/2022-1

ředitelé škol a školských zařízení

4

600,-Kč + DPH

Pedagogické intervence – její financování a vykazování – seminář

Ing. Petra Schwarzová

MSMT-255/2022-1

ředitelé škol a školských zařízení

4

800,-Kč + DPH

Pedagogické intervence – její financování a vykazování – webinář

Ing. Petra Schwarzová

MSMT-255/2022-1

ředitelé škol a školských zařízení

4

600,-Kč + DPH

Financování nepedagogické práce – seminář

Ing. Petra Schwarzová

MSMT-255/2022-1

ředitelé škol a školských zařízení

4

800,-Kč + DPH

Financování nepedagogické práce – webinář

Ing. Petra Schwarzová

MSMT-255/2022-1

ředitelé škol a školských zařízení

4

600,-Kč + DPH

Koučovací přístup ve školní praxi

PaedDr. Miluše Těthalová

MSMT- 32302/2020-4-764

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé MŠ

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé speciálních škol

pedagogové volného času

učitelé SOŠ a SOU

vychovatelé školských zařízení

asistenti pedagoga

učitelé VOŠ

24

4305,-Kč + DPH

Koučovací přístup

Mgr. Zuzana Vašek Šustková

MSMT-3973/2020-4-977

ředitelé škol a školských zařízení

8

1500,-Kč + DPH

Jak efektivně vést poradu a řešit problémy v týmu

PaedDr. Miluše Těthalová

MSMT- 32302/2020-4-764

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé MŠ

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

pedagogové volného času

asistenti pedagoga

vychovatelé školských zařízení

učitelé speciálních škol

učitelé VOŠ

8

1700,-Kč + DPH

Bezpečnost práce a požární ochrana – seminář

Ing. Josef Škoda

MSMT- 255/2022-1-79

ředitelé škol a školských zařízení

5

800,-Kč + DPH

Bezpečnost práce a požární ochrana-webinář

Ing. Josef Škoda

MSMT- 255/2022-1-79

ředitelé škol a školských zařízení

5

800 Kč + DPH

Oblast spisové služby

         

Spisová služba v praxi škol pro začátečníky – seminář

Mgr. Galina Rucká

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

500,-Kč + DPH

Spisová služba v listinné podobě v praxi škol – seminář

Mgr. Galina Rucká

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

500,-Kč + DPH

Spisová služba v elektronické podobě v praxi škol – seminář

Mgr. Galina Rucká

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

500,-Kč + DPH

           

Spisová služba v praxi škol pro začátečníky – webinář

Mgr. Galina Rucká

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

500,-Kč + DPH

Spisová služba v listinné podobě v praxi škol – webinář

Mgr. Galina Rucká

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

500,-Kč + DPH

Spisová služba v elektronické podobě v praxi škol – webinář

Mgr. Galina Rucká

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

500,-Kč + DPH

Sebevědomá prezentace – prezentační dovednosti nejen pro začátečníky – seminář

Ing. Martin Přibyl, Ph.D., MBA

MSMT-311/2021-1-86

pedagogové volného času

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

8

3000,-Kč +DPH

Sebevědomá prezentace – prezentační dovednosti nejen pro začátečníky– webinář

Ing. Martin Přibyl, Ph.D., MBA

MSMT-311/2021-1-86

pedagogové volného času

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

8

2700,-Kč +DPH

Projektové řízení – jednoduchými nástroji k náročným výzvám

Ing. Martin Přibyl, Ph.D., MBA

MSMT-311/2021-1-86

pedagogové volného času

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

8

3000,-Kč + DPH

Projektové řízení – jednoduchými nástroji k náročným výzvám – webinář

Ing. Martin Přibyl, Ph.D., MBA

MSMT-311/2021-1-86

pedagogové volného času

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

8

2700,-Kč +DPH

Emoce v pedagogické praxi, specifická práce s agresí

PhDr. Miluše Sadílková

MSMT-311/2021-1-86

pedagogové volného času

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

8

2100,-Kč +DPH

Hranice v duševním světě a jak s nimi zacházet

PhDr. Miluše Sadílková

MSMT-311/2021-1-86

pedagogové volného času

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

8

2100,- Kč

+DPH

Sebekoučování

Mgr. Zuzana Vašek Šustková

MSMT- 39753/2020-4-977

ředitelé škol a školských zařízení

psychologové

výchovní poradci

učitel – metodik prevence

trenéři sportovních škol

učitelé MŠ

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

8

1500,-Kč

+DPH

Mediální gramotnost – seminář

Jiří Nováček

MSMT- 39753/2020-4-977

ředitelé škol a školských zařízení

trenéři sportovních škol

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

učitelé VOŠ

8

1500,-Kč

+DPH

Mediální gramotnost – webinář

Jiří Nováček

MSMT- 39753/2020-4-977

pedagogové volného času

vychovatelé školských zařízení

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé MŠ

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

speciální pedagogové

učitelé speciálních škol

učitelé SOŠ a SOU

učitelé VOŠ

učitelé gymnázií

8

1500,-Kč

+DPH

 

 

 

Oblast speciální pedagogiky

         

Vývojová dysfázie a její přesah do specifických vývojových poruch učení – webinář

Mgr. et Mgr. Gabriela Smečková, Ph.D.

MSMT-311/2021-1-86

učitelé 1.stupně ZŠ

ředitelé škol a školských zařízení

asistenti pedagoga

8

2100,-Kč

+DPH

Vývojová dysfázie a její přesah do specifických vývojových poruch učení – seminář

Mgr. et Mgr. Gabriela Smečková, Ph.D.

MSMT-311/2021-1-86

učitelé 1.stupně ZŠ

ředitelé škol a školských zařízení

asistenti pedagoga

8

1800,-Kč

+DPH

Charakteristika dítěte se SVP a podpora žáka se SVP ve školním prostředí I.

Mgr. Jana Tylová

MSMT-33937/2019-1-1072

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

ředitelé škol a školských zařízení

8

1380,-Kč +DPH

Charakteristika dítěte se SVP a podpora žáka se SVP ve školním prostředí I. - webinář

Mgr. Jana Tylová

MSMT-20635/2020-4-551

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

ředitelé škol a školských zařízení

8

640,-Kč +DPH

Charakteristika dítěte se SVP a podpora žáka se SVP ve školním prostředí II.

Mgr. Jana Tylová

MSMT-33937/2019-1-1072

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

ředitelé škol a školských zařízení

8

1380,-Kč +DPH

Charakteristika dítěte se SVP a podpora žáka se SVP ve školním prostředí II. - webinář

Mgr. Jana Tylová

MSMT-20635/2020-4-551

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

ředitelé škol a školských zařízení

8

640,-Kč +DPH

Konkrétní metody, možnosti a formy práce s žáky se SVP I.

Mgr. Jana Tylová

MSMT-33937/2019-1-1072

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

asistenti pedagoga

8

1380,-Kč +DPH

Konkrétní metody, možnosti a formy práce s žáky se SVP I. - webinář

Mgr. Jana Tylová

MSMT-20635/2020-4-551

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

asistenti pedagoga

8

1380,-Kč +DPH

Konkrétní metody, možnosti a formy práce s žáky se SVP II.

Mgr. Jana Tylová

MSMT-33937/2019-1-1072

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

vychovatelé školských zařízení

asistenti pedagoga

pedagogové volného času

vychovatelé školských zařízení

8

1380,-Kč +DPH

Konkrétní metody, možnosti a formy práce s žáky se SVP II. . webinář

Mgr. Jana Tylová

MSMT-20635/2020-4-551

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

vychovatelé školských zařízení

asistenti pedagoga

pedagogové volného času

vychovatelé školských zařízení

8

1380,-Kč +DPH

Dítě/žák se speciálně vzdělávacími potřebami – SPU, SPCH – seminář

Mgr. Jana Tylová

MSMT-20635/2020-4-551

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

ředitelé škol a školských zařízení

asistenti pedagoga

vychovatelé školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

8

1380,-Kč +DPH

Dítě/žák se speciálně vzdělávacími potřebami – SPU, SPCH – webinář

Mgr. Jana Tylová

MSMT-20635/2020-4-551

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

ředitelé škol a školských zařízení

asistenti pedagoga

vychovatelé školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

8

1380,-Kč +DPH

Dítě/žák se speciálně vzdělávacími potřebami – ADHD a ADD – seminář

Mgr. Jana Tylová

MSMT-20635/2020-4-551

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

vychovatelé školských zařízení

asistenti pedagoga

pedagogové volného času

učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

8

1380,-Kč +DPH

Dítě/žák se speciálně vzdělávacími potřebami – ADHD a ADD – webinář

Mgr. Jana Tylová

MSMT-20635/2020-4-551

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

vychovatelé školských zařízení

asistenti pedagoga

pedagogové volného času

učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

8

1380,-Kč +DPH

Dítě/žák se speciálně vzdělávacími potřebami – PAS, LMP– seminář

Mgr. Jana Tylová

MSMT-20635/2020-4-551

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

vychovatelé školských zařízení

asistenti pedagoga

pedagogové volného času

učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

8

1380,-Kč +DPH

Dítě/žák se speciálně vzdělávacími potřebami – PAS, LMP – webinář

Mgr. Jana Tylová

MSMT-20635/2020-4-551

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

vychovatelé školských zařízení

asistenti pedagoga

pedagogové volného času

učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

8

1380,-Kč +DPH

Dítě/žák se speciálně vzdělávacími potřebami – smyslová, pohybová postižení, sociální znevýhodnění – seminář

Mgr. Jana Tylová

MSMT-20635/2020-4-551

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

vychovatelé školských zařízení

asistenti pedagoga

pedagogové volného času

učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

8

1380,-Kč +DPH

Dítě/žák se speciálně vzdělávacími potřebami – smyslová, pohybová postižení, sociální znevýhodnění – webinář

Mgr. Jana Tylová

MSMT-20635/2020-4-551

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

vychovatelé školských zařízení

asistenti pedagoga

pedagogové volného času

učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

8

1380,-Kč +DPH

Čtenářská gramotnost u žáků s SVP – seminář

Mgr. Jana Tylová

MSMT-39753/2020-4-977

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé speciálních škol

učitelé 1.stupně ZŠ

speciální pedagogové

asistenti pedagoga

8

1500,-Kč + DPH

Čtenářská gramotnost u žáků s SVP – webinář

Mgr. Jana Tylová

MSMT-39753/2020-4-977

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé speciálních škol

učitelé 1.stupně ZŠ

speciální pedagogové

asistenti pedagoga

8

1500,-Kč + DPH

Problémový žák ve škole – seminář

Mgr. Petra Durnová

MSMT-311/2021-1-86

pedagogové volného času

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

vychovatelé školských zařízení

učitelé ZUŠ a SUŠ

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

8

1800,-Kč +DPH

Problémový žák ve škole – webinář

Mgr. Petra Durnová

MSMT-311/2021-1-86

pedagogové volného času

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

vychovatelé školských zařízení

učitelé ZUŠ a SUŠ

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

8

1500,-Kč + DPH

Metody a formy práce v hodinách matematiky na I. stupni základních škol pro LMP

Mgr. Bronislava Soukupová

MSMT-32302/2020-4-764

učitelé speciálních škol

speciální pedagogové

8

1580,-Kč +DPH

Oblast Kariérové poradenství

         

Jak na kariérové poradenství

PaedDr. Miluše Těthalová

MSMT – 39753/2020-4-977

ředitelé škol a školských zařízení

učitel – metodik prevence

výchovní poradci

učitel praktického vyučování

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

8

1500,-Kč +DPH

Oblast právo

         

Zadávání veřejných zakázek v oblasti školství– webinář

Mgr. Ing. Ivo Macek

MSM-311/2021-1-86

ředitelé škol a školských zařízení

6

1200,-Kč+

DPH

Zadávání veřejných zakázek v oblasti školství – seminář

Mgr. Ing. Ivo Macek

MSM-311/2021-1-86

ředitelé škol a školských zařízení

6

1500,-Kč+ DPH

Souhrnná novela zákoníku práce – webinář

JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.

MSM-311/2021-1-86

ředitelé škol a školských zařízení

3,5

1200,-Kč+

DPH

Zákoník práce v době pandemie – webinář

JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.

MSM-311/2021-1-86

ředitelé škol a školských zařízení

3,5

1200,-Kč+

DPH

Souhrnná novela zákoníku práce – seminář

JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.

MSM-311/2021-1-86

ředitelé škol a školských zařízení

3,5

1200,-Kč+

DPH

Zákoník práce v době pandemie – seminář

JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.

MSM-311/2021-1-86

ředitelé škol a školských zařízení

3,5

1200,-Kč+

DPH

Home office a jeho pravidla – seminář

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé ZUŠ a SUŠ

učitelé speciálních škol

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

1800,-Kč +DPH

Home office a jeho pravidla – webinář

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé ZUŠ a SUŠ

učitelé speciálních škol

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

1800,-Kč +DPH

Porušení smlouvy a možné důsledky – webinář

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé ZUŠ a SUŠ

učitelé speciálních škol

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

1800,-Kč +DPH

Porušení smlouvy a možné důsledky – seminář

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé ZUŠ a SUŠ

učitelé speciálních škol

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

1800,-Kč +DPH

Pracovní právo z pohledu zaměstnavatele – webinář

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé ZUŠ a SUŠ

učitelé speciálních škol

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

1800,-Kč +DPH

Pracovní právo z pohledu zaměstnavatele – seminář

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé ZUŠ a SUŠ

učitelé speciálních škol

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

1800,-Kč +DPH

Jak psát obchodní smlouvy – seminář

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

1800,-Kč +DPH

Jak psát obchodní smlouvy – webinář

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

1800,-Kč +DPH

GDPR pro školy – seminář

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé MŠ

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

pedagogové volného času

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

asistenti pedagoga

učitelé VOŠ

4

1800,-Kč +DPH

GDPR pro školy – webinář

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé MŠ

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

pedagogové volného času

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

asistenti pedagoga

učitelé VOŠ

4

1800,-Kč +DPH

Velká novela zákona o obchodních korporacích – seminář

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

1800,-Kč +DPH

Velká novela zákona o obchodních korporacích – webinář

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

1800,-Kč +DPH

Pracovní právo a personalistika – seminář

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

1800,-Kč +DPH

Pracovní právo a personalistika – webinář

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

1800,-Kč +DPH

Účinné vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku – seminář

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

1800,-Kč +DPH

Účinné vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku – webinář

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

1800,-Kč +DPH

Kupní smlouva v NOZ – seminář

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

1800,-Kč +DPH

Kupní smlouva v NOZ – webinář

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

1800,-Kč +DPH

Smlouva o dílo – seminář

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

1800,-Kč +DPH

Smlouva o dílo – webinář

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

1800,-Kč +DPH

Pracovněprávní souvislosti v důsledku mimořádných opatření vlády – seminář

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

1800,-Kč +DPH

Pracovněprávní souvislosti v důsledku mimořádných opatření vlády – webinář

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

1800,-Kč +DPH

Dvoudenní kurz pracovního práva – seminář

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé ZUŠ a SUŠ

učitelé speciálních škol

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

vychovatelé školských zařízení

8

3600,-Kč

+DPH

Dvoudenní kurz pracovního práva – webinář

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé ZUŠ a SUŠ

učitelé speciálních škol

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

vychovatelé školských zařízení

8

3600,-Kč

+DPH

Ukončení pracovního poměru – jak předejít soudním sporům – seminář

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

1800,-Kč+

DPH

Ukončení pracovního poměru – jak předejít soudním sporům – webinář

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

1800,-Kč+

DPH

Porušení smlouvy a možné důsledky – seminář

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

1800,-Kč+

DPH

Porušení smlouvy a možné důsledky – webinář

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

1800,-Kč+

DPH

Pracovní právo z pohledu zaměstnavatele – seminář

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

1800,-Kč+

DPH

Pracovní právo z pohledu zaměstnavatele – webinář

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4

1800,-Kč+

DPH

Ochrana oznamovatelů – seminář

JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.

MSMT-255/2022-1

ředitelé škol a školských zařízení

 

800,-Kč+

DPH

Ochrana oznamovatelů – webinář

JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.

MSMT-255/2022-1

ředitelé škol a školských zařízení

 

800,-Kč+DPH

Zákoník práce a jeho úskalí – seminář

JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.

MSMT- 39753/2020-4-977

ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé speciálních škol
učitel praktického vyučování
psychologové
speciální pedagogové

 

1500,-Kč+

DPH

Zákoník práce a jeho úskalí – webinář

JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.

MSMT- 39753/2020-4-977

ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé speciálních škol
učitel praktického vyučování
psychologové
speciální pedagogové

 

1500,-Kč+

DPH

           

Oblast IT

         

Základy testování softwaru

Ing. David Janota

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

5.5

2000,-Kč

+DPH

Zavádění ISO 9001 a ISO 27001- seminář

Ing. David Janota, Ph.D.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4,5

1800,-Kč+

DPH

Zavádění ISO 9001 a ISO 27001 - webinář

Ing. David Janota, Ph.D.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4,5

1800,-Kč+

DPH

XML – seminář

Ing. David Janota, Ph.D.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé ZUŠ a SUŠ

učitelé speciálních škol

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

5,5

1800,-Kč+

DPH

XML – webinář

Ing. David Janota, Ph.D.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé ZUŠ a SUŠ

učitelé speciálních škol

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

5,5

1800,-Kč+

DPH

MS EXCEL PRO ZAČÁTEČNÍKY – seminář

Ing. David Janota, Ph.D.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé ZUŠ a SUŠ

učitelé speciálních škol

vychovatelé školských zařízení

asistenti pedagoga

4,5

1800,-Kč+

DPH

MS EXCEL PRO ZAČÁTEČNÍKY – webinář

Ing. David Janota, Ph. D

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé ZUŠ a SUŠ

učitelé speciálních škol

vychovatelé školských zařízení

asistenti pedagoga

4,5

1800,-Kč+

DPH

MS OUTLOOK PRO ZAČÁTEČNÍKY – seminář

Ing. David Janota, Ph.D.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé ZUŠ a SUŠ

učitelé speciálních škol

vychovatelé školských zařízení

asistenti pedagoga

4,5

1800,-Kč+

DPH

MS OUTLOOK PRO ZAČÁTEČNÍKY – webinář

Ing. David Janota, Ph.D.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé ZUŠ a SUŠ

učitelé speciálních škol

vychovatelé školských zařízení

asistenti pedagoga

4,5

1800,-Kč+

DPH

MS POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY – seminář

Ing. David Janota, Ph.D.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

učitelé ZUŠ a SUŠ

asistenti pedagoga

4,5

1800,-Kč+

DPH

MS POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY – webinář

Ing. David Janota, Ph.D.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

učitelé ZUŠ a SUŠ

asistenti pedagoga

4,5

1800,-Kč+

DPH

EXCEL pro mírně pokročilé (práce s daty) - seminář

Ing. David Janota, Ph.D.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

pedagogové volného času

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

učitelé VOŠ

vychovatelé školských zařízení

asistenti pedagoga

4,5

1800,-Kč+

DPH

EXCEL pro mírně pokročilé (práce s daty) -webinář

Ing. David Janota, Ph.D.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

pedagogové volného času

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

učitelé VOŠ

vychovatelé školských zařízení

asistenti pedagoga

4,5

1800,-Kč+

DPH

MAKRA V EXCELU – seminář

Ing. David Janota, Ph.D.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé ZUŠ a SUŠ

učitelé speciálních škol

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4,5

1800,-Kč+

DPH

MAKRA V EXCELU – webinář

Ing. David Janota, Ph.D.

MSMT-7572/2021-1-290

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé ZUŠ a SUŠ

učitelé speciálních škol

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4,5

1800,-Kč+

DPH

MS WORD – efektivně – seminář

Ing. Jozef Studenič

MSMT-32302/2020-4-764

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé MŠ

učitelé gymnázií

pedagogové volného času

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

asistenti pedagoga

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

8

1700,-Kč+DPH

MS EXCEL I.- základní

Ing. Jozef Studenič

MSMT-32302/2020-4-764

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

vychovatelé školských zařízení

asistenti pedagoga

pedagogové volného času

učitelé VOŠ

8

1700,-Kč+

DPH

MS EXCEL II.-pokročilí

Ing. Jozef Studenič

MSMT-32302/2020-4-764

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

pedagogové volného času

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

vychovatelé školských zařízení

asistenti pedagoga

učitelé VOŠ

8

1700,-Kč+

DPH

MS POWERPOINT

Ing. Jozef Studenič

MSMT-32302/2020-4-764

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

učitelé ZUŠ a SUŠ

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

4,5

1700,-Kč

MS OUTLOOK

Ing. Jozef Studenič

MSMT-32302/2020-4-764

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

pedagogové volného času

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

8

1700,-Kč

Oblast SPORT

         

Úvod do jógy

Bc. Martina Wagner

MSMT-10913/2020-3-309

učitelé MŠ

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé speciálních škol

vychovatelé školských zařízení

asistenti pedagoga

učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

8

1800,-Kč+

DPH

Seznámení s jógou

Bc. Martina Wagner

MSMT-10913/2020-3-309

učitelé MŠ

učitelé 1.stupně ZŠ

pedagogové volného času

asistenti pedagoga

vychovatelé školských zařízení

učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

učitelé speciálních škol

5

1450,-Kč+

DPH

Hrátky s jógou

Sabina Kozányová, Ing. Petr Vacula

MSMT-10913/2020-3-309

učitelé MŠ

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé speciálních škol

vychovatelé školských zařízení

asistenti pedagoga

učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

8

1800,-Kč+

DPH

Sportovní talent a motivace dětí – seminář

Mgr. Michal Vičar, Ph.D.

MSMT-39753/2020-4-977

trenéři sportovních škol

učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

asistenti pedagoga

pedagogové volného času

vychovatelé školských zařízení

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

8

1500,-Kč+

DPH

Sportovní talent a motivace dětí – webinář

Mgr. Michal Vičar, Ph.D.

MSMT-39753/2020-4-977

trenéři sportovních škol

učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

asistenti pedagoga

pedagogové volného času

vychovatelé školských zařízení

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

8

1500,-Kč

+

DPH

Vztah – sportovec – rodič – trenér – seminář

Mgr. Jana Harvanová, Ph.D.

MSMT-255/2022-1

trenéři sportovních škol

pedagogové volného času

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

vychovatelé školských zařízení

asistenti pedagoga

8

1500,-Kč+

DPH

Vztah – sportovec – rodič – trenér – webinář

Mgr. Jana Harvanová, Ph.D.

MSMT-255/2022-1

trenéři sportovních škol

pedagogové volného času

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

vychovatelé školských zařízení

asistenti pedagoga

8

1500,-Kč

+DPH

Ostatní

         

Úvod do 3D tisku

Dušan Richvalský

MSMT-255/2022-1

ředitelé škol a školských zařízení

pedagogové volného času

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

vychovatelé školských zařízení

učitelé VOŠ

asistenti pedagoga

8

5000,-Kč+DPH

Oblast první pomoci

         

Prožitkový kurz první pomoci aneb Nauč se pomáhat rukama – 8 hodin pro abs. -ZZA

Ing. Petr Goldmann

MSMT-32302/2020-4-764

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé MŠ

učitelé gymnázií

pedagogové volného času

učitelé speciálních škol

asistenti pedagoga

speciální pedagogové

vychovatelé školských zařízení

učitelé SOŠ a SOU

8

2491,-Kč+

DPH

Prožitkový kurz první pomoci aneb Nauč se pomáhat rukama -16 hodin pro abs. ZZA

Ing. Petr Goldmann

MSMT-32302/2020-4-764

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

asistenti pedagoga

pedagogové volného času

učitelé speciálních škol

učitelé SOŠ a SOU

učitelé ZUŠ a SUŠ

učitelé VOŠ

vychovatelé školských zařízení

16

4658,-Kč+

DPH

Kurz AED 4 hodiny pro absolventy programů ZZA nebo ZNZZ pro PP jako prohlub kurz

Ing. Petr Goldmann

MSMT-32302/2020-4-764

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

asistenti pedagoga

speciální pedagogové

vychovatelé školských zařízení

učitelé speciálních škol

pedagogové volného času

učitelé SOŠ a SOU

4

2000,-Kč+

DPH

Zdravotník zotavovacích akcí

Ing. Petr Goldmann

MSMT-32302/2020-4-764

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé MŠ

asistenti pedagoga

speciální pedagogové

pedagogové volného času

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

vychovatelé školských zařízení

40

5500,-Kč+

DPH

           

Aktuální semináře