Seminář 18 - fin. řízení

Finanční řízení školy aktuálně – webinář

4 x45 min. , realizováno 27.5.2024- 14:00- 17:30 hod.

V současné době je pro každého ředitele správné hospodaření s finančními zdroji jednou z nejdůležitějších otázek. Cílem webináře je poskytnout účastníkům komplexní potřebné informace pro správné financování škol (mateřských, základních a středních) a školských zařízení (školních družin, školního klubu, školní jídelny),  zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Na webináři se na praktických příkladech naučíte pracovat s PHmax, správně vyplnit výkaz P1c -01, ale i vypočítat normativy na nepedagogy. Novinkou je i správné odměňování a vykazování  pedagogické intervence od 1. 2. 2021.

 1. Právní předpisy související se změnou financování regionálního školství
 1. Co přináší změna financování a jak je to provedeno
 • postup financování pedagogické práce
 • výkaz P1c - 01 jako podklad pro vykazování skutečných výkonů a ostatní výkazy ovlivňující financování, chyby ve výkazech a jak je řešit
 • vykazování pedagogické intervence v souvislosti s odměňováním
 1. PHmax jako maximální počet týdenní výuky ve škole
 • základní pravidla pro výpočet PHmax
 • praktické příklady pro jednotlivé druhy škol (MŠ, ZŠ, ŠŠ) a školských zařízení (ŠD)
 • možnosti řešení kritických situací při překročení PHmax
 1. Jaké finance a v jaké výši získáme na pedagogické pracovníky (skutečná výše, normativy)
 • nárokové složky (tarify, zvláštní příplatek, specializační příplatek)
 • nenárokové složky (osobní příplatek, odměny)
 1. Způsob financování nepedagogické práce
 • postup rozepisování a způsob výpočtu
 • praktické příklady pro MŠ, ZŠ, SŠ, kombinovaná MŠ a ZŠ
 1. K čemu by měla sloužit rezerva
 1. Aktuality a dotazy

 

Cena  1200,-Kč + DPH / osobu

 

Přihláška - Finanční řízení školy aktuálně

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Aktuální semináře