Seminář 10 - pracovní dohody

Pracovní dohody a konsolidační balíček – webinář

Realizováno 24.6.2024 - 9:00-12:00hod.
Obsah :

Od 1. 7. 2024 platí povinná registrace dohod o provedení práce. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr prodělaly v posledním roce radikální změny. Další je očekávají v souvislosti s přijetím konsolidačního balíčku, a to hned od 1. 7. 2024.

Na co se připravit a na co si dát pozor?

Jak na registraci dohod a co to je režim tzv. oznámené dohody?

Jsou dohody i po legislativních změnách stále finančně výhodné? Pokud ano, za jakých podmínek?

Probereme všechna praktická úskalí dohod a společně se podíváme, jak režim dohod v rámci fungování školských zařízení co nejefektivněji nastavit.

lektor JUDr. Petr Podrazil, Ph.D. - odborný asistent a garant oboru pracovního práva na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty UPOL.

Cena 900,-Kč + DPH / osobu

Výstupem bude prezentace lektora + videozáznam na stránkách www.vzdelavejmese.com
Možnost přihlášení přes web- www.vzdelavejmese.com
Neakreditováno:

 

 

Přihláška - Pracovní dohody a konsolidační balíček – webinář

Pracovní dohody a konsolidační balíček – webinář
Realizováno 24.6.2024 - 9:00-12:00hod.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

 

 

Aktuální semináře