Seminář 17 - mobily

Mobily ve škole ANO x NE – webinář

Realizováno  5. června 2024 - 16:00-17:30 hod.

Možno realizovat v rámci OPJAK

Cílová skupina: učitelé 1. a 2. stupně, asistenti pedagoga, speciální pedagogové, vychovatelé, školní metodici prevence

Prakticky vedený webinář je zaměřen na rizika ale i pozitiva spojená s využíváním mobilních telefonů ve školách. 

Kdy může ředitel  školy, učitel omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů  nebo jiných elektronických zařízení dětmi, žáky.

Legislativa, pohled třídního učitele, školního metodika prevence.

Jak vést rozhovor s rodiči, že nám jde o „dobrou věc“ a proč regulovat užívání mobilních telefonů ve školách.   

 Lektorka Mgr. Jana Rudická - speciální pedagog s 16-letou praxí v autistické třídě.

Pracovní zkušenosti  2007 – současnost – učitelka ve třídě pro žáky s poruchami autistického spektra v MŠ a ZŠ Školní  v Kyjově

Školní metodik prevence od roku 2017

 Cena : 600,-Kč + DPH / osobu

 

 

Přihláška - Mobily ve škole ANO x NE – webinář

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Aktuální semináře