Seminář 12 - registrační pov.

Registrační povinnost dohod o provedení práce od 1. 7. 2024 – webinář
Realizováno 25.6.2024 – 9:00 -12:00 hod.
prostřednictvím google meet

Komu je seminář určen: mzdové / daňové účetní, personalisté, vedoucí zaměstnanci, podnikoví právníci, advokáti

Anotace:

Od 1. 7. 2024 mají všichni zaměstnavatelé povinnost registrovat dohody o provedení práce. Jak registrace probíhá, na jakém tiskopisu a v jakých lhůtách? Jaké další změny pracovních dohod se chystají a co to je režim tzv. oznámené dohody? Jsou dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr i po změnách stále finančně výhodné? Pokud ano, za jakých podmínek?

lektor JUDr. Petr Podrazil, Ph.D. - odborný asistent a garant oboru pracovního práva na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty UPOL.

Cena 900,-Kč + DPH / osobu

Výstupem bude prezentace lektora + videozáznam.

 

Přihláška - Registrační povinnost dohod o provedení práce od 1. 7. 2024

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Aktuální semináře