Seminář 7 - semináře kombinace

Semináře   kombinace témat Rizika virtuální komunikace + Dezinformace + Umělá inteligence

Cílová skupina – pedagogové ZŠ  a SŠ

Realizace – 8 hodin 8:00-16:00 hod. / přestávky dle domluvy s lektorem /

3.6.2024 – Hodonín  nebo  4.6.2024 – Kyjov nebo  10.6.2024 Břeclav

Možnost realizace v rámci OPJAK

Cena 2400,-Kč + DPH / osobu

 

Webinář –  Rizika virtuální komunikace + Dezinformace + Umělá inteligence

Cílová skupina – pedagogové ZŠ a SŠ

Realizace – 8 hodin  11.6.2024 -  8: 00-16:00 hod. nebo  14.6.2024 – 8: 00-16:00 hod.

Možnost realizace v rámci OPJAK

Cena 2400,-Kč vč. DPH / osobu

 

 

Bližší obsah :

Tematický modul Rizika virtuální komunikace pro pedagogy se zaměřuje na rizikové jevy spojené s online prostředím, především pak na kybernetické formy agrese a kyberšikanu, rizika spojená s online seznamováním a fenomén kybergrooming, sexting a jeho rizika, aktuální trendy v oblasti rizikového chování pohledem unikátní kazuistiky apod. Modul je navržen tak, aby rozvíjel znalosti, dovednosti a postoje učitelů v této oblasti. V rámci modulu je aktivně řešena např. otázka využívání mobilních telefonů ve výuce.

Tematický modul Dezinformace se věnuje především problematice ověřování různých typů informací v online prostředí, především pak rozpoznávání pravdivých a nepravdivých informací (dezinformací, fake news, hoaxů či misinformací). Samostatná část kurzu je pak věnována svobodě projevu a situacím, které hranice svobody projevu překračují. Kurz se věnuje např. mýtům, kterým po generace věříme a šíříme je mezi sebou, dezinformacím v historii a současnosti apod.

 

Tematický modul Umělá inteligence ve vzdělávání ( rizika a příležitosti) se základy tzv. generativní umělé inteligence (AI). V rámci kurzu se dozvíte: Jak funguje AI? Jak se AI učí? Jaké nástroje má učitel k dispozici? Co to je generativní umělá inteligence? Co je to GPT4 a jak funguje? Jak lze využít ChatGPT a BingChat v pedagogické praxi? Jak pomocí AI generovat grafiku a fotografie (Dall E, Stable Diffusion, Midjourney)? Základy práce v systému Midjourney. Generování zvuku a hudby pomocí AI (se zaměřením na nástroj SoundRaw). Rizika spojená s AI.

Lektor : PhDr. René Szotkowski, Ph.D. - český vysokoškolský pedagog působící na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, který se orientuje na oblast rizikového chování v prostředí internetu. Ve své pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje na nebezpečné komunikační praktiky realizované v prostředí digitálních technologií, zejména pak na sexting, kybergrooming, kyberšikanu, rizika sociálních sítí apod. a dále na metodologii pedagogického výzkumu a moderní didaktickou a diagnostickou techniku. Externě spolupracuje s celou řadou veřejných i soukromých institucí (Policie ČR, Linka bezpečí, Google, Seznam.cz, O2, Vodafone, IBM a dalšími). Spolupodílí se na projektech a výzkumech realizovaných v rámci Centra prevence rizikové virtuální komunikace (Centrum PRVoK) a projektu E-Bezpečí na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorem řady odborných statí zaměřených na rizikové chování dětí ve virtuálním prostředí, počítačovou kriminalitu, bezpečnostní výzkum a na možnosti moderních technických výukových prostředků ve vzdělávání.

 

Přihláška - Seminář kombinace témat

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Aktuální semináře