Seminář 14 - PAS

Jak se připravit na vstup žáka s PAS do ZŠ (s využitím pro žáky se SVP) – webinář

Realizováno 27. 5. 2024, 14:00-17:30 hod.

Možno realizovat v rámci OPJAK.

Cílová skupina: učitelé 1. a 2. stupně, asistenti pedagoga, speciální pedagogové, vychovatelé, všichni, koho problematika zajímá

 Praktické rady jak si připravit třídu na vzdělávání žáka s PAS, SVP v základní škole. Organizace prostoru, metody, co nepodcenit, na co se zaměřit. Odměnový systém, vizualizace, motivace, relaxační chvilky. Role asistenta pedagoga x učitel x rodič.  

 Lektorka Mgr. Jana Rudická - speciální pedagog s 16-letou praxí v autistické třídě.

Pracovní zkušenosti  2007 – současnost – učitelka ve třídě pro žáky s poruchami autistického spektra v MŠ a ZŠ Školní  v Kyjově

Školní metodik prevence od roku 2017

Cena 800 Kč +DPH / osobu

 

Přihláška - Jak se připravit na vstup žáka s PAS do ZŠ

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Aktuální semináře