Seminář 13 - přechod

Přechod ze spisové služby v listinné podobě na elektronický systém spisové služby v praxi škol – webinář  , lektorka Mgr. Galina Rucká

Realizováno 13.6.2024  - 09:00 - 12:30 hod.

Seminář je určen školám a školským zařízením. Výstupem webináře je prezentace lektorky a nahrávka.
Cílem semináře je porovnání listinné a elektronické spisové služby na konkrétních úkonech, nastínění hlavních chyb škol a případných problémů při přechodu na elektronický systém spisové služby (ESSL) jakožto splnění povinnosti vyplývající z platné legislativy v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.


Obsah webináře:
1.část - 90 minut

Legislativa - seznámení s aktuální  legislativou i souvisejícími předpisy, povinnosti veřejnoprávních původců dokumentů dle zákona , Hostování ESSL., Tvorba spisových řádů: revize a úprava směrnice při přechodu na ESSL, Porovnání digitálních a listinných dokumentů: příjem, podepisování, odesílání dokumentů prostřednictvím datové schránky a emailu. Konverze dokumentů. Originál, stejnopis, druhopis – vysvětlení pojmů a jejich využití v praxi.


2.část - 90 minut


Evidence dokumentů., Označení dokumentů – číslo jednací, číslo ze samostatné evidence dokumentů, jednoznačný identifikátor ESSL., Vyřizování dokumentů – tvorba spisu., Uzavírání spisu v ESSL, Ukládání dokumentů v příručních registraturách, spisovnách a elektronických spisovnách , Skartační řízení: podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení, předávání dokumentů vybraných za archiválie do péče archivů – specifika skartačního řízení u dokumentů evidovaných v elektronickém systému spisové služby a ostatních dokumentů v digitální podobě, příprava jeho realizace, Kontroly, metodické dohlídky.


Lektorka: Mgr. Galina Rucká – ředitelka Státního okresního archivu Hodonín, archivářka a historička

Cena : 500,-Kč + DPH / osobu

 

Přihláška - Přechod ze spisové služby v listinné podobě na elektronický systém spisové služby v praxi škol - webinář

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Aktuální semináře