Reference

HODNOCENÍ webináře Jak na kariérové poradenství ve škole

Děkuji vám za přínosný seminář. Oceňuji velkou míru praktických cvičení, ve kterých jsme se mohli vžít do role žáků. Paní doktorka Těthalová působila jako zkušený profesionál. Účast na webináři pro mě byla dobrou investicí do dalšího vzdělávání. 

Děkuji Světlana Divilková, ZŠ a MŠ Kašava

 

Jak hodnotíte workshop „Jak na kariérové poradenství ve škole“? lektorka PaedDr. Miluše Těthalová

Příjemná 2 odpoledne. Velký přínos, s kariérovým poradenstvím začínám a jsem ráda za každou novou informaci. Děkuji za metody, za podklady od paní Lektorky. Paní lektorka byla skvělá, líbilo se mi mnoho příkladů z praxe. Zároveň skvělá organizace kurzu.

Chcete navázat na tento seminář? A pokud ano, jak?

Pokud by bylo možné pokračování 1. semináře, ráda se zúčastním – opět ke kariérovému poradenství. Jelikož jsem z Prahy, preferovala bych opět on-line seminář. 

Jitka Němcová, SOŠ logistických služeb, Praha

HODNOCENÍ webináře Dítě se speciálně vzdělávacími potřebami – ADHD a ADD – lektorka Mgr. Jana Tylová

 

Ráda bych Vám moc poděkovala za tento webinář. Dozvěděla jsem se spoustu přínosných věcí, které se mi mohou v budoucnu hodit. Nyní využiji jen pár věcí, které si přizpůsobím k obrazu svému, a hlavně mého svěřence, protože jsme na druhém stupni. Přeji Vám spoustu dalších posluchačů Houšková, ZŠ U Vršovického nádraží, Praha

 

FKSP

 

Velice aktuální téma, mile provedená prezentace, přínosné informace. Byla jsem moc spokojena, děkuji Iveta Vančurová, MŠ Chrašťany

Přínosný workshop podaný srozumitelnou formou. Velmi příznivá cena. Šárka Haklová, ZŠ a MŠ Vidochov

Webinář FKSP v podání lektorky Ing. Petry Schwarzové byl velmi přínosný. Lektorka velmi výstižným a srozumitelným způsobem prezentovala jednotlivé body webináře, ke každému bodu podala vyčerpávající výklad, zároveň ochotně reagovala na aktuální otázky účastníků semináře. S přáním hezkého dne Mgr. Jaroslava Kvasničková, ředitelka Mateřská škola Zlín, Návesní 64, příspěvková organizace

Kontrola České školní inspekce – časté chyby škol – lektorka Mgr. Eliška Wellech

Základní dokumentace škol – lektorka Mgr. Eliška Wellech

Seminář byl přínosný, i když už jsem inspekci zažila, jsem moc rády, přece jen se nějaké novinky objevily. Celkově hodnotím výborně a nemám žádné další připomínky. Přeji hezký den, Petra Procházková, ZŠ Křetín

Jak hodnotíte workshop ? Naprosto úžasný, velice přínosný. Lektorka je skvělá, profesionální. Velmi ráda se přihlásím na nějaký její další webinář. Chcete navázat na tento seminář? A pokud ano, jak? Ano, dokumentace školy, správní řízení, autoevaluace, … konkrétně, ukázky, příklady z praxe. Mgr. Lubomíra Vlachá , ředitelka školy - 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace

Ráda bych ocenila organizaci celého semináře, včasné zaslání všech podkladů vč. písemných materiálů předem. Zároveň si cením velice pro klientského přístupu v upomenutí konání semináře. Seminář týkající se základní dokumentace škol a kontroly ČŠI mi pomohly v ucelení přehledu a upevnění v informací v obou oblastech. Vzhledem k tomu, že existuje členění i na úrovni jednotlivých školských zařízení, ocenila bych zaměření pouze na MŠ a členění povinné dokumentace pro soukromé, církevní a státní. Myslím si, že série seminářů, které se podrobně zaměřují na jednotlivé probírané oblasti, ve kterých jsme získali základní přehled, by byl zajímavý. Stejně tak informace k přijímacímu řízení a spisové službě případně také skartaci by nebyl k zahození. Olga Skřivánková, Montessori mateřská škola Semínko Brno, s.r.o.

 

 

Aktuální semináře