Seminář 6 - Spotřební koš

Spotřební koš – webinář – 6.6.2024 – 08 :30 – 12: 00 hod., lektorka Mgr. Alena Strosserová

Obsah programu:

Úvodní část vzdělávacího programu bude věnována Spotřebnímu koši dle vyhlášky o školním stravování, jeho popisu ve vyhlášce, včetně poznámek a výkladu zákona.

Následovat bude popis naplňování spotřebního koše podle jednotlivých komodit. Podrobnější popis, jak v běžné praxi naplňovat jednotlivé komodity konkrétními potraviny, které jsou vhodné, nebo i ty, kterými bychom spotřební koš naplňovat neměli. Probereme základní pravidla pro sestavování jídelních lístků.

Dále se budeme zabírat Pestrostí v jídelních lístcích podle doporučení MZd. Podle skupin pokrmů, jak jsou uvedena v doporučené pestrosti, probereme, jak konkrétně vybírat pokrmy a potraviny, aby se co nejefektněji dodrželo doporučení ministerstva zdravotnictví. V průběhu programu bude prostor k diskusi a výměně zkušeností.

Vzdělávací cíl:

Účastníci se seznámí s možností, jak optimálně spojit ve vyhlášce zakotvený spotřební koš a Nutriční doporučení ke spotřebnímu koši ministerstva zdravotnictví, s každodenní praxí.

Lektorka : Mgr. Alena Strosserová

Vzdělání : Obor/specializace: SZŠ Praha – obor dietní sestra; PedF UK Praha – školský management a management vzdělávání
Praxe v oboru: Nutriční terapeut v ÚVN Praha - 9 let

Od roku 1994 let metodik školního stravování na Odboru školství městské části ( souběžně do roku 2000 také na školském úřadě)

2000–2015 redaktorka Zpravodaje pro školní stravování, později šéfredaktorka

Spoluautor a organizátor Soutěže o nejlepší školní oběd
Publikační činnost: Odborné články pro nakladatelství Raabe, Řízení školy a Společnost pro výživu, spoluautor receptur pro školní stravování, receptů pro dietní stravování aj.

Neakreditováno

Cena : 700,-Kč+ DPH / osobu

 

Přihláška - Spotřební koš a doporučená pestrost – webinář

Spotřební koš a doporučená pestrost – webinář online

6.6.2024 8:30 - 12:00

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

 

 

 

Aktuální semináře